Dijital Tesisiler
Dijital Tesisler
Dijital Tesisiler

ESC Mühendislik

tarafından NavVis teknolojisi kullanılarak sağlanan gerçeklik yakalama ve dijital ikiz çözümleri ile tesislerinizin yönetimi artık çok daha kolay. Bu kolaylık sizin

Daha akıllı  – Daha üretken – Daha modern

Daha yaratıcı

çözümler üretmenizi sağlayacak.

Endüstriyel Tesisler

 

Kültürel Miraslar

 

Maden Sahaları

 

Sokak Sağlıklaştırma

 

3 Boyutlu Gerçeklik Yakalama nedir?

Gerçeklik yakalama, fiziksel dünyayı dijital ortama aktarmak amacıyla veri toplayan ve kaydeden teknolojileri tanımlamak için kullanılan şemsiye bir terimdir.

Söz konusu dijital veriler resim ve videolardan 360° panoramalara ve gelişmiş LiDAR taramalarına kadar her şeyi içerebilir.

3B gerçeklik yakalama, nokta bulutunu ve yüksek çözünürlüklü 360°panoramik görüntüleri birleştirerek binaların dış detaylarını, iç mekanları, endüstriyel tesisleri, sanatsal ve tarihi yapıları, maden sahaları, olay mahalli gibi herhangi bir tesisin veya ortamın 3B dijital bir modelini yani dijital ikizini oluşturma işlemidir.

3 Boyutlu Gerçeklik Yakalama Neden Önemli?

Endüstri 4.0; İş süreçlerinin veriye dayalı bilimsel metotlarla yönetildiği,

● Nesnelerin İnterneti
● Büyük Veri
● Makinalar Arası İletişim

teknolojilerinin birlikte kullanılması ile ortaya çıkan yeni Sanayi Devrimi’ne verilen isimdir. Bu teknolojilerin uygulandığı dijital ortam ise gerçeklik yakalama ile oluşturulan dijital ikizlerdir.