kamu hizmetleri
Dijital Şehirler
kamu hizmetleri

ESC Mühendislik tarafından Cyclomedia teknolojisi kullanılarak sağlanan
Akıllı Şehir Çözümleri ile şehrinizi

Daha Yaşanabilir,

Bir Hale Dönüştürebilirsiniz

Yaşadığınız şehre ait riskleri ve
risklere ait çözümleri ne kadar iyi biliyorsunuz?

 Bir şehri yönetmek oldukça zor ve karmaşık bir iştir. Karşılaşılan yönetimsel zorluklar ise her geçen gün katlanarak artmaktadır.
2007 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %50’si kırsaldan ziyade şehirlerde yaşamayı tercih ederken 2020 yılında bu oran %56,2’ye yükselmiştir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2050 yılında ise dünya nüfusunun %68’inin şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Dünya genelinde bir taraftan yoğun nüfus hareketliği yaşanırken diğer taraftan da insanların yaşam standartlarının yükselmesine paralel olarak beklentiler ve talepler artmakta, yerel yönetimler ve hükümetlerin kaynakları ise giderek azalmaktadır.
Tüm olumsuz faktörlere bir de doğal afet riskleri ve çarpık kentleşmeden kaynaklanan problemler eklendiğinde teknoloji odaklı çözümleri hayata geçirmek kaçınılmaz olur.

Şehirlerde teknoloji odaklı çözümler;
Akıllı Şehir Konsepti

Akıllı Şehir Konsepti, kentleşmenin sorunlarına çözüm üreten teknoloji odaklı bir yaklaşımdır.
Yapılan tanımlamalar gelişmişlik seviyesi, kentin büyüklüğü, toplumsal talepler ve coğrafyaya göre değişiklik göstermekle beraber bazı temel özellikler, Akıllı Şehri açıkça karakterize etmektedir.

Akıllı Şehir uygulamaları her kentin kendine özgü ihtiyaçları göz önüne alınarak farklı ölçütlerde uygulanmaktadır.

Akıllı Şehir Uygulama Alanları

Akıllı Şehir Uygulamalarını Etkin Kılan Bileşenler

Mekânsal veya mekânsal olmayan tüm veri ve bilgilerin toplanması
Verilerin analizi ve optimizasyonu
Tahmin analizleri
Veri güdümlü karar verme

Akıllı Şehirler İçin İhtiyaç Duyulan Veriler Nelerdir?

Şehir sakinlerinin hayatına dokunan her veriye yöneticilerin sahip olması gerekir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulusal Akıllı Şehir Platformunda insan, ulaşım, çevre, yönetişim, ekonomi, CBS, enerji, sağlık, güvenlik gibi 16 farklı grup halinde veriler yer almaktadır.

16 grubun içeriğinde ise 50 farklı veri türü etiketlenmiştir. Ulaşım, çevre, eğitim, hat, toplu ulaşım, atık, enerji, trafik, yaşam… v.d.

Bu etiketler ise yüzlerce veri çeşitliliği içermektedir.

Hangi Veri Ne Maksatla Toplanır?

Her tür veri değerlidir. Çünkü verilerin analizi ve hatta birkaç veri grubunun birlikte sorgulanması ile elde edilecek yeni veri setleri, çok önemli sorunların çözümünü içeriyor olabilir.

Konuma dayalı veriler, gerek önemli kararların alınmasında gerekse kaynakların verimli kullanılmasında en değerli bileşenlerden bir tanesidir.

Günümüzde  verilerin güncel, eksiksiz ve doğru toplanmasında en etkin kullanılan teknoloji, mobil haritalama sistemleridir.