Belediye Hizmetlerinde Varlık Yönetimi

Şehirlerde varlık yönetimi, belediyelerin gerek altyapı gerekse üstyapı varlıklarını yönetmesine ve daha iyi yatırım kararları almasına yardımcı olur. Aynı zamanda riskleri azaltarak belediyelerin güvenilir ve uygun fiyatlı hizmetler ve bölge sakinleri için daha iyi bir yaşam kalitesi sunmasına olanak tanır.

Belediye hizmetlerine yönelik olarak varlık yönetiminin konusu olan unsurlar, şehri şekillendiren her şeydir. Örneğin binalar, yollar, kaldırımlar, yeşil alan ve parklar, kent mobilyaları, trafik işaretleri, ulaşım ve ulaşım unsurları, aydınlatma unsurları ve çok daha fazlası.

Şehrin yönetimine etkisi olan tüm varlıklara ait konum ve nitelik bilgileri içeren yüksek çözünürlüklü 360° panoramik görüntüler ile LiDAR nokta bulutu verileri mobil haritalama sistemleri ile toplanır. Bu veriler mühendislik, mimarlık, şehir planlama, peyzaj, arkeoloji, turizm gibi farklı disiplinlerin ihtiyaçlarını karşılarken yöneticilere büyük bir güç sağlar.

Doğru ve Ayrıntılı Veriler

Yüksek çözünürlüklü 360° panoramik görüntüler ve LiDAR nokta bulutu verileri adeta şehrin bulunduğu durumu, çekim anı itibariyle resmeder.  Bu veri, hem yüksek konum doğruluğuna sahip hem de varlıklara ait tüm detayları içeren bir veri setidir ve pek çok belediyecilik projesinde altlık veri olarak kullanılabilecek teknik detaya sahiptir.

Verimlilik

Mobil haritalama, zamanın ve kaynakların etkin ve verimli kullanımına katkı sağlayan bir teknolojidir. Konvansiyonel yöntemlerle sahadan veri toplamak, hem zaman hem de ekonomik olarak maliyeti çok yüksek olan çalışmalardır. En kısa zamanda, en doğru ve en güncel verilere ulaşmak ise mobil haritalama sistemleri sayesinde kaynakların en fizibl kullanımını sağlar. Toplanan verilerin belediyelerin farklı birimlerinde ve farklı mühendislik projelerinde kullanılması ise verimliliği arttıran bir diğer unsurdur.

Geliştirilmiş Güvenlik

İnşaat ve mühendislik saha uygulamalarında mobil haritalama verileri, potansiyel tehlikeleri ve riskleri kazalara neden olmadan önce belirleyerek güvenliği arttırır.

Gelişmiş Görselleştirme

Kullanıcılara sürükleyici ve etkileşimli deneyimler sağlayarak, daha önce mümkün olmayan şekillerde çevreyi keşfetmelerine ve çevreyle etkileşim kurmalarına olanak tanır.