vergi gelir yönetimi
Vergi Gelir
Yönetimi
Vergi gelirleri beyana esastır, Bu beyanların doğruluğu ve güncelliğinin tespiti artık çok daha kolay...
İşgaliye bedelleri, Reklam-Tabela vergileri gibi tüm gelir kalemlerini tespit edebilir, kayıt altına alabilir, bu verilerin analizlerini yaparak düzenlemeler geliştirebilirsiniz.
vergi gelir yönetimi
Ticari Faaliyetleri İşgaliye
Bedelleri Kontrolü

Belediye gelirleri kanununa göre yol kenarında bulunan işletmeler kaldırım işgal bedeline tabidir. Bu sayede belirli bir alanı işgal edebilmekte ancak, yaya trafiği ve güvenliği için de kanunda belirtilen bir alan yaya trafiğine açık bırakılmalıdır.

Belirli aralıklarda mobil haritalama yapılarak hem bu sorunlar tespit edilebilmekte hem de net bir metraj çıkarılarak işgaliye bedeline esas alanlar rahatlıkla belirlenebilmektedir.

Tabela – İlan
Gelirleri Kontrolü

Belediyeler sınırları dahilindeki reklam tabelalarından ilan ve reklam vergisi tahsil etmektedirler. Devamlı gelişen ve değişen şehirlerimizde bunları kontrol etmek, kayıt altında tutmak ve vergiye esas alanları tespit etmek konvansiyonel yöntemlerle çok zahmetli ve masraflıdır. Bu kontrol zorluğu hem belediye gelirlerinin azalmasına hem de şehir estetiğinin bozulmasına yol açmaktadır.

Mobil haritalama sayesinde vergiye tabi olan tabela, reklam ve ilanlar daha net belirlenebilmekte; bunlara ait alan hesapları rahatlıkla çıkarılarak kayıt altına alınmaktadır.

Bina Vergilendirme
Kontrolü

Belediyeler sınırları dahilindeki binalardan emlak, çevre ve temizlik vergisi tahsil etmektedirler. Devamlı gelişen ve değişen şehirlerimizde bunları kontrol etmek, kayıt altında tutmak ve vergiye esas alanları tespit etmek geleneksel yöntemlerle çok zahmetli ve masraflıdır.
Bu kontrol zorluğu hem belediye gelirlerinin azalmasına hem de şehir estetiğinin bozulmasına yol açmaktadır.

Gelişen teknoloji ile CBS yazılımları ve mobil haritalama sayesinde vergiye tabi olan, yeni oluşturulmuş ve/veya daha önceden belirlenmiş değer verileriyle, bölgeye ait kadastro verileri birlikte incelenerek; yeni yapılaşmalar, uymayan bina değişiklikleri ve kaçak yapılaşmalar daha net belirlenebilmekte, bunlara ait alan hesapları rahatlıkla çıkarılarak kayıt altına alınmaktadır.

Bina Yerleşimleri
Kontrolü

Nufüs artışına pararel olarak şehirleşmeler gün geçtikçe artmakta ve insanların yapılara daha çok ihtiyacı olmaktadır.Gelişen teknoloji ile CBS yazılımları ve mobil haritalama sayesinde, yapıların mevcut durumları, yeni yapılaşma alanlarının belirlenmesi, coğrafi konumu ve işlevi, adres ve numarataj gibi bilgilere ulaşmak daha kolay olmaktadır .Bu yöntemlerle yapılan projelendirmeler şehir e değer katarak; planlı ve daha rahat yaşam ve çalışma ortamları hazırlamanıza imkan sağlar.

Veri Toplama

Sokak Haritalama
İç Mekan Haritalama

Veri Prosesi ve Görüntüleme

StreetSmart
Navvis IVION

Envanter Oluşturma ve Varlık Yönetimi

Insight360
Inventory

Belediye/Kamu Hizmetleri

Kamu Güvenliği


Acil Durum Planları / Toplanma Bölgeleri Yangın / Deprem Senaryoları Oluşturulması Polis Görevleri Etkinlik Güvenlik Planlaması Engelli Güvenliği

Kamu Hizmetleri


Kamusal Envanter Çıkarılması Yollar, Kaldırımlar Yürüme ve Bisiklet Yolları / Bariyer Envanteri Trafik Işıkları, Trafik / Sokak Levhası Envanteri Şehir Mobilyaları ve Otobüs Durak Envanteri Aydınlatma Envanteri Çöp Kutusu, Konteynerleri Envanteri Yeşil Alan ve Ağaç Envanteri Engelli Rampaları ve Genel Uyarı Envanteri Bina İçi Envanter Hizmetleri Sokak Sağlıklaştırma projeleri Belediye Tadilat Bakım Hizmetleri Tarihi Binaların Kayıt Altına Alınması, Restorasyon Projeleri

Kamu Tesis Yönetimi


Kamu Tesisleri 360° Haritalama Hizmetleri

Vergi / Gelir Yönetimi


Ticari Faaliyetleri İşgaliye Bedelleri Kontrolü Tabela - İlan Gelirleri Kontrolü Bina Vergilendirme Kontrolü Bina Yerleşimleri Kontrolü

Altyapı Yönetimi

Altyapı Envanteri


Rogar Kapakları Menfezler Altyapı Tesisleri

Altyapı Tespiti ve Halihazır Projelendirme


Elektrik Gaz Hatları

Tesis Dijital İkizleri


Haberleşme Toplu Ulaşım Fabrikalar

Kariyer

İletişim

Yayınlar